Alternativ trasé

Storlirennet går i høyfjell og ved uvær vil rennet bli flyttet til en alternativ trasé med start og mål i Grova Skisenter.

default

 

Varsling om flytting til alternativ trasé vil bli gjort på www.storlirennet.no, på Storlirennets facebookside og ved skilt i Meråker sentrum.