Alternativ trasé

Storlirennet går i høyfjell og ved uvær vil rennet bli flyttet til en alternativ trasé med start og mål i Grova Skisenter.

image

Denne traseen er ca 24 km lang. Den alternative løypen vil bli preparert de siste ukene før rennet slik at den er klar for flytting på kort varsel.

Varsling om flytting til alternativ trasé vil bli gjort på www.storlirennet.no, på Storlirennets facebookside og ved skilt i Meråker sentrum.