LØRDAG 20. MARS 2021

I 2021 vil Storlirennet grunnet Covid19 ha start og mål i Grova Skisenter. 
Det blir en løypetrasé i høyfjellet, delvis den samme som under Ski Tour 2020. Løypa er under planlegging og kart vil bli lagt ut her før påmeldingen åpner 1.12.

Turrennet som passer for alle. Velkommen!

ONLINE PÅMELDING for Storlirennet 2021 åpner 1. desember 2020. 

Nå kan DU teste løypa som ble brukt i Ski Tour 2020/ FIS World Cup 20. februar 2020. 

 

 

Den 36 km lange traseen starter på Storlien i Sverige, like ved Storliens Högfjällshotell (640 moh). Løypens høyeste punkt passeres ved Åhlenstugan etter ca 3 km (740 moh). Videre er det småkupert terreng vestover til Skurdalssjøen og Skurdalsporten ved Riksgrensen. Derfra går løypen ned til demningen ved Fjergen, svinger nordover langs sjøen og opp en kilometerlang stigning til Litjåtjønnene. Løypen dreier så vestover igjen mot Gammelseterhaugen og ned mot mål i Grova Skisenter i Meråker (410 moh).

Reservetrasé hvis dårlig vær.
 

Starten har nettopp gått på Storlien. Storlirennet 2005.

 

STORLIRENNET - 7530 MERÅKER - post@storlirennet.no
×